PRIS OG VEDTEKTER

PRISER FOR 2024

kr. 800,- per mnd.

Medlemskapet omfatter undervisning (fast timeplan og ekstra timer) deltagelse på ulike konserter og show, turnèr, festivaler m.m.

Antall timer vi er sammen kan variere litt fra måned til måned, noen perioder er mer travle enn andre, noen måneder er det mer avspasering.

Alle har fast oppmøte/timeplan, men i perioder vil konserter/forestillinger og andre aktiviteter erstatte fast timeplan.

Juli og August er betalingsfrie måneder.


Zing Zang et privat kurssenter og drives uten offentlig støtte

25% rabatt for kurs nr 2 (dersom noen ønsker å være med på flere ulike tilbud)
25% rabatt for for søsken nr 2, 3, 4 osv....

Merk;

* I tillegg til elevavgift må man beregne noen utgifter til kostymer/klær til forestillinger

* Semesteravgiften er den samme for alle våre elever, men kurslengde og antall konserter/forestillinger hver enkelt får være med på i løpet av et år varierer, og henger sammen med utvikling, alder, sammensetning, innsats/øving osv.....og hvem som passer best til de ulike oppgavene og prosjektene vi planlegger og jobber mot.BETALING
Semesteravgift sendes ut måntlig med unntak av Juli og August via E-faktura, og må betales innen betalingsfristen.
Ved utestående betaling kan ZingZang avslutte undervisningsplassen.

SØKNAD OM PLASS
Påmelding via påmeldingsskjema HER!
Dersom man får tilbud om plass, må man bekrefte plassen ved å sende inn eget skjema.
​Denne bekreftelsen er bindende, og avgiften blir ikke tilbakebetalt dersom man likevel ikke ønsker å benytte seg av tildelt plass.

Det er 2 måneders oppsigelsestid fra den 1. i hver måned.

PRØVETIME/AUDITION
Alle som har søkt om plass får invitasjon til prøvetime/audition når vi har ledig plass.

De som blir tildelt plass, får melding om dette innen en uke etter prøvetimen.

De som ikke får plass blir stående på listen, og kan prøve igjen neste semester. 

FRAVÆR
Elevfravær erstattes ikke.
Ved lærers sykdom flyttes timen til ny dag/dato, eller vi setter inn vikar.

UTMELDING
Det er 2 måneders oppsigelsestid (fra den første i måneden)

Utmelding sendes til E-post; post@zingzang.no


KONSERTER
Elevene på Zing Zang deltar på flere ulike konserter, show og forestillinger gjennom året. Dette er en del av opplegget på ZingZang, og det betales IKKE ut honorar til elevene for disse opptredenene.
På mange av konsertene må elevenes nettverk,- familie og venner kjøpe billett for å høre/se på sine barn. Billettinntektene går til å dekke utgifter til lyd, lys, utstyr, musikere,  vakter, avgift til TONO, royalities, kostymer, annonsering og andre utgifter knyttet til konsertene. Ved evt overskudd vil dette gå til nye prosjekter som våre med lemmer er inkludert i.

FORESATTES OPPGAVER
Vi har høy aktivitet, satser stort, og elevene våre deltar i mange spennende prosjekter. 

Foresatte forplikter seg til å følge opp sitt barn/ungdom i forhold til øving hjemme, og at de er godt forberedt til timene.

All informasjon deles via Google Disk, og man er forplikter til å følge med på all informasjon som formidles via denne kanalen.

I forbindelse med konserter og andre arr henvender vi oss til foreldre med spørsmål om å hjelpe til som brannvakter, ryddig, ansvarlig backstage og andre aktuelle oppgaver. 


PERSONLIGE EIENDELER & FORSIKRING
ZingZang har ikke forsikringsansvar  for tap av eiendeler som jakker, mobiltelefoner, sko og andre personlige eiendeler.

RESERVASJON
Elev og foresatte samtykker ved å takke JA til plassen, at ZingZang står fritt til å bruke bilder/video tatt av elevene på øvinger,  forestillinger, konserter osv....

Bildene brukes på sosiale medier, til markedsføring, presse og eget bruk.

Ønsker du/dere å reservere dere mot dette, må dere sende en skriftlig melding til oss på E-post.


ZingZang show

ZingZang show er en frivillige organisasjonen (tidligere "Storkonsert") Når ZZ-show står som arrangør for konserter (noen ganger i året), jobber hele familien Sulebakk gratis, vi inviterer ofte med oss frivillige barnekor, og alt overskudd går til å satse på ny musikk og utgivelser for barn og unge. Det at denne frivilige org står som arr for enkelte arrangement, gir mulighet for å søke på midler via Frifond og andre støtteordninger, og dette (i tillegg til at vi gjør det på frivillig basis) gir våre medlemmer en mulighet for å være en del av større og mer spennende arrangement, og samarbeid med ulike profesjonelle aktørersom, enn det ZingZang AS  kan klare uten støtte.  

Elev og foresatte samtykker medlemskap i organisasjonen "ZingZang show" ved bekreftelse av tildelt plass. 

Dersom noen IKKE ønsker at barna blir medlemmer i denne frivillige organisasjonen, og dermed heller ikke deltar på konserter og forestillinger i regi av  "ZingZang - showt", kan dere reservere dere mot medlemsskap ved å sende dette skriftlig på E-post til oss. Man vil da få tilbakebetalt kr. 50,- per år (medlemspenger) Medlemskap i organisasjonen "ZingZang-show" varer så lenge man er elev på ZingZang, og medlemsavg. kr. 50,- per år er inkludert i semesteravgift.


FORCE MAJEURE
Ved en Force Majeure situasjon kan timer avlyses uten at man kan kreve refusjon for tapt undervisningstid. Vi vil så langt som mulig prøve å ta igjen tapt undervisningstid senere i semesteret.